Tarieven

De tarieven van de tandarts, mondhygiënist, orthodontist en de tandprotheticus worden gereguleerd en alle mondzorgverleners zijn dan ook gebonden aan maximumtarieven.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die toezicht houdt op de zorg, heeft samen met de mondzorgverleners afgesproken om de oude lijst met prestaties weer te gaan gebruiken. Hierin zijn wel een aantal wijzigingen opgenomen.
Bij iedere prestatie hoort een code en een omschrijving van de prestatie met een toelichting. Deze toelichting legt, in voor u begrijpelijke taal, uit wat de genoemde prestatie precies inhoudt. Ook op de prijsopgave en de factuur komen de codes van de prestaties terug. Zo blijft het overzichtelijk.

De landelijke tarieven opgelegd door de Nederlandse Zorg Autoriteit te weten de NZA. In de meeste gevallen komen klanten in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp. Voor personen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling vanuit de basisverzekering. Wij raden u aan om voorafgaand aan de behandeling de kosten met uw mondhygiënist te bespreken. Dit voorkomt mogelijke teleurstellingen of problemen achteraf.

Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 16,58
Maken en/of beoordelen foto’s
X10 Kleine röntgenfoto € 15,47
Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 12,39
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,39
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,87
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M61 * Mondbeschermer € 24,87
Verdoving (A)
A15 Oppervlakte verdoving € 7,02
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81
Vullingen (V)
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje € 11,05
V11 Eénvlaksvulling € 23,21
V12 Tweevlaksvulling € 37,02
V13 Drievlaksvulling € 48,07
V20 Etsen t.b.v. composietvulling € 10,80
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag t.b.v. composietvulling € 21,60
V30 Sealen eerste element € 24,87
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van
oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen
en applicatie van medicament
€ 5,53
Restauraties diversen
R29 roestvrijstalen kroon (Halltechniek) € 49,73
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,26
XII Tandvleesbehandelingen (T)
Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T22 Grondig reinigen wortel per element € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling € 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 56,48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 81,75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25
Diversen
T91 Pocketregistratie € 33,15
T92 Parodontiumregistratie € 66,31
T93 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
T57 Toepassing lokaal medicament € 59,68
T95 * (Draad)Spalk € 22,10
Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83
Uurtarieven (U)
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 145,23
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 14,47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95

N.B.: dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

Deze tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2018.

× Hoe kan ik je helpen?